חזרה למבצעים
יום ראשון, 24 למרץ 2019
תקנון מבצע התקנת מסכים

תקנון מבצע  - מסכי סמסונג

 

  1. סמ ליין בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע ללקוחותיה בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.    
     
  2. הגדרות:

"תקופת המבצע" – כהגדרתה בסעיף 3 להלן.

           "ההטבות" – 1) התקנה חינם 2) זכות להתקשרות בחוזה שירות לשלוש שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו

            בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 199 ש"ח.

"החברה" – סמ ליין בע"מ ח.פ. 512574062 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.

            "מוצר"/"מוצרים" – מסכי טלוויזיה תוצרת סמסונג סדרה  K ומעלה.

3. תקופת המבצע:

המבצע יחל ביום  19.6.2016 ויהיה בתוקף עד ליום 31.07.19 או עד גמר המלאי

4. למי מיועד המבצע

    כל אדם שירכוש את המוצר בתקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עיסקי או לקוח מוסדי.

נקודות המכירה:     
כלל המפיצים  המורשים לרבות - רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים ואתרים מורשים ע"י סמ ליין בע"מ באתר www.samline.co.i

5. תנאי המבצע

5.1 לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 4 לעיל יהיה זכאי להטבה כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 2.

5.2 קבלת ההטבה תיעשה באמצעות חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ, בעת התקנת הטלוויזיה בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם את ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.       

5.3 קבלת ההטבה תינתן רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה.

5.4 תיאום ההתקנה יעשה ב- 5000000* או 08-9567500. ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום הפניה.

5.5 לחברה הזכות לשנות את המחירים ו/או תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או להאריכו בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.

5.6 המבצע על התקנה שולחנית או קירית בלבד – מתקן שיסופק על ידי חברת השירות, כל מתקן שיסופק על הלקוח תהיה ההתקנה כרוכה בתשלום למתקין.

5.7 המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.

5.8 מלאי מינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו 1000 יחידות.

5.9  אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.

5.10 אין כפל מבצעים למעט מימוש ההטבה.

5.11 אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו.

6. כללי

6.1 תקנון המבצע יפורסם באתר החברה שכתובתו www.samline.coil .

6.2 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבות או המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את ההטבה במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

6.4 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 

 

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מקירוגל הדרכה בבית לקוח

מיקרוגל- הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מזגנים 3 שנות אחריות

ברכישת מזגן מהדגמים המשתתפים במבצע קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.