חזרה למבצעים
יום חמישי, 11 ליולי 2019
תקנון תנאי רכישה התקנת מסכים

1. תנאי רכישה להתקנת מסך תוצרת סמסונג בבית לקוח.


2. הגדרות:

"החברה" – סמ ליין בע"מ ח.פ. 512574062 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.
"מוצר"/"מוצרים" – מסכי טלוויזיה תוצרת סמסונג סדרה  K ומעלה
"זכאות" – 1) התקנה חינם 2) זכות להתקשרות בחוזה שירות לשלוש שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 199 ש"ח.      
 

3. תנאי הרכישה:

3.1 כל לקוח הרוכש מוצר כהגדרתו לעיל יהיה זכאי לקבל התקנה חינם – התקנה שולחנית או התקנת עם מתקן לקיר (לקוח שיבקש לבצע התקנה שולחנית לא יהיה זכאי לקבל מתקן לקיר). הזכות לתנאי הרכישה במלואן כפופה לקיום התנאי כמפורט בסעיף 4.2 להלן.
3.2 כל לקוח הרוכש מסך טלוויזיה מסדרה K ומעלה (בלבד) יהיה לתנאי רכישה כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
3.3 כל אדם שירכוש את המוצר בחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.4 נקודות המכירה: כלל המפיצים  המורשים לרבות - רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י סמליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים   באתר www.samline.co.il
 

4. תנאים:

4.1 לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.4 לעיל יהיה זכאי  ל"זכאות" כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. 4.2 מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
4.3 מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה.
4.4 תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס'  5000000* או 08-9567500. ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום הפניה.
4.5 החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
4.6 הזכאות הינה עבור התקנה שולחנית או קירית בלבד. התקנה במתקן אחר שיסופק על ידי חברת השירות  או כל מתקן שיסופק על ידי הלקוח תהיה כרוכה בתשלום למתקין.
4.7 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
4.8 אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

4.9 אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו.
5. כללי:

5.1 תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו www.samline.coil .
5.2 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
5.4 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 

תקנון מבצע מקררים טריפל ו4 דלתות

 קנה מקרר 3 או 4 דלתות הוסף 990 ₪ וקבל טלוויזיה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה מזגנים

ברכישת מזגן מהדגמים המצויינים, קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מקירוגל הדרכה בבית לקוח

מיקרוגל- הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים 2019

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע QLED8K גלקסי + S10

 קונים טלוויזיה מסדרת  QLED 8K ומקבלים סמסונג  S10+ 

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.