חזרה למבצעים
יום שני, 27 למאי 2019
תקנון מבצע מקירוגל הדרכה בבית לקוח

1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן.  כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. מהות המבצע

2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מוצר, כהגדרתו להלן, מיקרוגל מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לקבלת הדרכה בביתו.
2.2 כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 500 יחידות.

3. הגדרות

3.1 "החברה" – סמליין בע"מ 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
3.2 "המוצר" – מיקרוגל משולב אפייה של SAMSUNG
3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 1.03.19 ועד ליום 30.04.19 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
3.4 "משתתף" ו\או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.5 "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה "ו\או  "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.samline.co.il
3.6 " ההטבה "  - הזכות לקבלת הדרכה לתפעול ומקסום יתרונות המיקרוגל בבית הלקוח

4. פרשנות

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

5. תנאי המבצע

5.1 הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

5.1.1 לטובת תיאום ההדרכה יש להתקשר לחברת אלקטרוניקס פרו בטלפון 5000000* או בטלפון 08-9567500
משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.2 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :

5.1.2 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
5.1.3 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
5.2 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

6. הדגמים שבמבצע

MC28H5125AK

MC287TCTCSQ

MC28M6055CK

MC28M6055CW

MC32K7055CT

MC35T8055CK

MC35J8088LT

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
7.3 באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו\או בעקיפין בלקוח ו\או בעוסק ממנו נרכש המוצר .
7.4 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
7.5 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
7.6 חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו.
7.7 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת סמליין בתקופת המבצע בכתובת www.samline.co.il

7.8 מקום השיפוט הייחידי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

 

 

תקנון תנאי רכישה מזגנים

ברכישת מזגן מהדגמים המצויינים, קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע חגים מקררי 3 ו-4 דלתות

קנה מקרר 3 או 4 דלתות, הוסף 990 ש"ח וקבל טלוויזיה"50

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה

מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג 1 + 4 בתוספת 179 ש"ח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה התקנת מסכים

תנאי רכישה להתקנת מסך תוצרת סמסונג בבית לקוח ואחריות מורחבת

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים 2019

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע QLED8K גלקסי + S10

 קונים טלוויזיה מסדרת  QLED 8K ומקבלים סמסונג  S10+ 

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מקררים טריפל ו4 דלתות

 קנה מקרר 3 או 4 דלתות הוסף 990 ₪ וקבל טלוויזיה

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.