חזרה למבצעים
יום חמישי, 01 לאוגוסט 2019
תקנון מבצע מקררים טריפל ו4 דלתות

כללי

1. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:

2. מהות המבצע

2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מקרר מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להוסיף 990 ₪ ולקבל את ההטבה המופיעה בסעיף 3.6
2.2 כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 300 יחידות.

3. הגדרות

3.1 "החברה"- "סמליין" בע"מ, ח.פ. 512574062 רח' גרניט 12 פתח תקווה
3.2 "המוצר" – מקרר סמסונג מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 1.07.19 ועד ליום  31.07.19 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
3.4 "משתתף" ו/או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
3.5 "חנויות מורשות" - "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"- כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים – קו לבן, באתר האינטרנט של החברה www.samline.co.il
3.6 "ההטבה" -בקניית "המוצר" מוסיפים 990 ₪ ומקבלים טלוויזיה סמסונג מדגם  49NU7100  עד גמר המלאי או דגם שווה ערך על פי שיקול דעת החברה. מחיר צרכן מומלץ לטלוויזיה 2390 ₪

4. פרשנות

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5. תנאי המבצע

  הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן:

5.1 רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע.

5.2 לשם קבלת "ההטבה" יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע.

5.3 באחריות הלקוח לשלם לסוחר 990 ₪  בעבור  ההטבה לוודא קבלת "ההטבה"

5.4 המבצע בתוקף רק כאשר המקרר והמסך יסופקו לבית לקוח על ידי "החברה" בלבד.

5.5 אספקת המקרר והמסך בהטבה עד שבועיים מתום תקופת המבצע  - כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע

5.6 "האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו" המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.

5.7 המשתתף במבצע רכש את המקרר שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה מטעם "החברה"

5.8 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבות! 

5.9 ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן: 

5.9.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש.
5.9.2 החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
5.9.3 החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
5.9.4 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .

5.10 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

6. הדגמים שבמבצע

סוג פריט

דגם

טריפל

RF230NCTAWW

טריפל

RF230NCTASP

טריפל

RF260BEAEWW

טריפל

RF260BEAESP

טריפל

RF264BEAESP

טריפל

RF264BEAESG

4 DOOR

RF50K5920S8

4 DOOR

RF60J9001SL

4 DOOR

RF60J9001SG

4 DOOR

RF62N9141SR

4 DOOR

RF85K9002SR

4 DOOR

RF80K9070SR

 

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !

7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

7.3 חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.

7.4 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
7.5 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".

7.6 חברת "סמליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.

7.7 מחיר הובלת המקרר, על פי מחירון הובלות "החברה", ויכלול בתוכו גם את הובלת המסך רק במקרה בו ההובלה לאותו בית לקוח.

7.8 אין כפל מבצעים והטבות.

7.9 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

תקנון תנאי רכישה מזגנים

ברכישת מזגן מהדגמים המצויינים, קבלת לשלוש שנות אחריות ללא עלות,  בכפוף לתקנון זה

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע חגים מקררי 3 ו-4 דלתות

קנה מקרר 3 או 4 דלתות, הוסף 990 ש"ח וקבל טלוויזיה"50

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה

מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג 1 + 4 בתוספת 179 ש"ח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון תנאי רכישה התקנת מסכים

תנאי רכישה להתקנת מסך תוצרת סמסונג בבית לקוח ואחריות מורחבת

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע מקירוגל הדרכה בבית לקוח

מיקרוגל- הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

שואב רובוטי הדרכה בבית לקוח

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים 2019

תקנון מבצע הארכת אחריות מקררים פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה סמסונג פסח 2019

להמשך קריאת הכתבה

תקנון מבצע QLED8K גלקסי + S10

 קונים טלוויזיה מסדרת  QLED 8K ומקבלים סמסונג  S10+ 

להמשך קריאת הכתבה
לכל המבצעים

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.