תקנון התקנה קירית מתנה והרחבת אחריות סמסונג- מעודכן

חזור