מדיניות אספקה, הובלה, משלוח ואיסוף עצמי

מדיניות אספקה, הובלה, משלוח ואיסוף עצמי:

1. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה על ידי החברה ו/או על ידי חברות הובלה, בהתאם לבחירת החברה ובהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש, וזאת אך ורק לכתובת בישראל אותה הקליד הרוכש בעת ביצוע ההזמנה.

יובהר כי תתכנה הגבלות בדבר אספקת מוצר למקומות המצויים מעבר לקו הירוק ו/או למקומות שהגישה אליהם בעייתית ו/או כרוכה בסכנה. הגבלות ותנאים אלו ביחס להובלה ו/או אספקת מוצרים למקומות שונים כאמור תלויים בחברות ההובלה.
במקרה של מגבלות ו/או תנאים ביחס לאספקה כאמור יעודכן הרוכש בתנאים ובהגבלות ככל הניתן והחברה או מי מטעמה יהיו רשאים לבצע תיאום אספקה של המוצר למיקום קרוב אחר כפי שיוסכם בין הצדדים.
היה והרוכש לא ישיב או שלא תושג הסכמה על מקום משלוח קרוב כנ”ל, רשאית החברה לבטל את העסקה ולרוכש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם כך.

2. לרשות הרוכש עומדות מספר אפשרויות משלוח, והמוצר שיירכש יישלח לפי האפשרות בה בחר הרוכש בעת ההזמנה. לעניין זה, יום משמעותו יום עסקים (ימי ראשון עד חמישי, לא כולל חגים, ימי שבתון או מנוחה, ערבי חגים וערבי ימי שבתון או מנוחה) ובשעות העבודה הרגילות בלבד.

3. הרוכש באתר יוכל לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה ככל שאפשרות כזו קיימת בדף המוצר שלמכירה באתר.

היה ובחר הרוכש באפשרות אספקה מסוימת לא תהא אפשרות לשינוי אופן האספקה לאחר ביצוע הרכישה.
להסרת ספק, במקרה של איסוף עצמי הרי שמעת קבלת המוצר לידיו יהיה הרוכש האחראי הבלעדי בכל הקשור אליו ולחברה לא תהיה אחריות כלשהי בקשר עם כך.

4. בעת אספקת המוצר לרבות במקרה של איסוף עצמי יידרש הרוכש להציג אמצעי זיהוי לאימות פרטי הרוכש כתנאי לאספקתו של המוצר לידיו.

5. מועד האספקה של כל מוצר נקוב בדף המוצר המוצע לרכישה באתר.
מספר הימים לאספקה כמפורט בדף המוצר יימנה החל מיום קבלת אישור העסקה מחברת האשראי ו/או ההודעה על אישור ההזמנה לרוכש ו/או מהיום בו נמצא כי המוצר קיים במלאי, לפי המאוחר.

6. דמי המשלוח ו/או ההובלה ו/או האספקה כוללים הובלה רגילה למקומות שהגישה אליהם איננה קשה ו/או חריגה. הובלה חריגה כרוכה בחיוב נוסף.

כל הובלה חריגה (כלומר למקום ו/או קומה שהגישה אליהם קשה ו/או חריגה ו/או משלוח המצריך כוח אדם נוסף ו/או המצריך שימוש במכשור ו/או מנוף ו/או העלאה לקומה ג’ ומעלה ו/או קומה נוספת בתוך דירה ו/או לדירה בבניין ללא מעלית ו/או במקרה של צורך באמצעים נוספים ו/או מיוחדים ו/או עקב תנאי מיקום האספקה וכדומה) יחייב את הרוכש בתשלום נוסף.

כל חיוב בתשלום בגין הובלה חריגה כאמור יחול על הרוכש וישולם על ידו טרם לביצוע האספקה ו/או במעמד האספקה.

ככל והרוכש והחברה לא יצליחו להסכים על התשלום הנוסף כנ”ל, רשאית החברה לבטל את העסקה ולרוכש לא יהיו כל טענות בקשר עם כך והוא יהיה חייב להשיב את המוצר לחברה.
7. כל אספקה של מוצר באמצעות הובלה תתנהל לפי הנהלים של אותה חברת המשלוח ו/או ההובלה שתבצע את אספקת המוצר בפועל.

8. בכל מקרה בו קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר ובהתאם מצוין מחיר ההובלה יהיה על הרוכש לשלם עבור דמי ההובלה בכל מקרה בו יבחר שלא לאסוף בעצמו את המוצר. במקרה כאמור בו מבוצעת עסקה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בעת התשלום הראשון עבור המוצר ובנוסף לו.

9. מועדי האספקה כפופים למקרים של כוח עליון ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או מלחמה ו/או מצב חרום ו/או קיום המוצר במלאי ו/או כל מקרה ו/או נסיבות שלחברה אין שליטה עליהם.

במקרים כאמור תפעל החברה ליידע את הרוכש במועד המוקדם האפשרי על דבר האיחור באספקה ותציע לרוכש לבחור בין מספר חלופות כגון המתנה לאספקת המוצר או קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה.
החברה אינה ולא תהא אחראית בכל מקרה של עיכוב באספקת מוצר שאינו בשליטתה לרבות במקרה שהעיכוב קשור ברוכש ו/או בשל קושי ליצור עימו קשר בשעות ובימי העבודה המקובלים. עיכובים כאמור לא ייחשבו כהפרת התחייבות כלשהי מצד החברה.

10. כל האמור בדף מדיניות זו בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים.

11. פירוט תנאי ההובלה:

11.1 הובלה רגילה- הובלה לכל מקום בארץ למעט יישובי יהודה ושומרון , הערבה ואילת .
11.2 הובלה מיוחדת- הובלה ליישובי יהודה ושומרון, הערבה ואילת .
11.3 החל מהמוצר השני ואילך המחיר הוא 50% לזול מביניהם.
11.4 מחירי ההובלות:

מוצרהובלה רגילההובלה מיוחדת
מיקרוגל, שואב אבק, מקרני קול, כיריים, קולט אדים

 

100 ₪130 ₪
מכונת כביסה, מייבש, תנור בנוי/משולב, מדיח כלים

 

 

מכונת כביסה/מייבש החל מ-16 ק”ג

150 ₪

 

 

250 ₪

180 ₪

 

 

300 ₪

מסך בגדלים “32-“65

 

140 ₪180 ₪
מסך בגדלים “70-“85

 

200 ₪250 ₪
 

מקרר מקפיא עליון/תחתון עד 500 ליטר

 

230 ₪280 ₪
מקרר מקפיא עליון/תחתון מ-501 ליטר ומעלה

 

280 ₪330 ₪
מקרר SBS/ 3 / 4 דלתות340 ₪390 ₪
מקפיא

 

180 ₪200 ₪
מזגן עילי בהספק עד 1.25 כ”ס כולל

 

150 ₪180 ₪
מזגן עילי בהספק של 1.5 עד 3.5 כ”ס כולל

 

200 ₪260 ₪
מזגן מיני מרכזי / VRF

 

250 ₪320 ₪

 

11.5 מחיר ההובלה הנ”ל הינו בגין הובלה סטנדרטית ואינה כוללת תוספת קומות, פירוקי דלתות ומנוף, אשר עבורם יגבה תשלום נפרד כמפורט :

11.5.1 הובלה מעל קומה שלישית ללא מעלית תחויב בתוספת לכל קומה:
מקרר,  מזגן, מסך טלוויזיה מגודל “75 ומעלה- 60 ש”ח, מוצרי מטבח ומסכי טלוויזיה עד גודל “65- 40 ש”ח .
11.5.2 פירוק דלתות מקרר- 60 ש”ח לכל דלת .
11.5.3 הובלה מיוחדת ע”י מנוף- המחיר יקבע בהתאם לאירוע בשטח ממול המנופאי.

נבחר 0 מוצר להשוואה
בחר עד 3 מוצרים להשוואה