מפרט טכני

1

604dd421d8081 כן

2

603fc14ea9108 11600
603fc14ea9b2a 3399
603fc14eaa55c 11671
603fc14eab4ff 3420

3

603fc14eacff8 3.90
603fc14eadfcc 4.0
603fc14eaee0b A
מסך OLED
bespoke home