תנאי רכישה מסכי סמסונג (תנאים מעודכנים – בתוקף החל מתאריך 15.10.23)

לצפיה בתקנון המלא תנאי רכישה מסכי סמסונג- 15.10.23

 1. תנאי רכישה להתקנת מסך טלוויזיה תוצרת סמסונג בבית הלקוח והצטרפות לשירותי אחזקה בתשלום למשך שנתיים או שלוש שנים, בהתאם לדגם המסך וזאת החל מתום שנת האחריות על פי דין, בהתאם לתנאי האחזקה כמפורט בסעיף 5 ובתקנון זה.
 2. הגדרות:
  • “החברה” – סמליין בע”מ ח.פ. 512574062 מרח’ גרניט 12 פתח תקווה.
  • “מוצר”/”מוצרים” –מסכי טלוויזיה תוצרת סמסונג
  • “זכאות”–
   3.1. התקנה שולחנית או התקנה עם מתקן קיר קבוע מסוג Profix בתשלום של 99 ₪  לקונים מסך טלוויזיה מכל הסדרות. מובהר כי ההתקנה בתשלום של 99 ₪  רק בגין מתקן קבוע מסוג Profix. התקנה באמצעות מתקנים מסוגים שונים, כגון, זרוע מתכווננת/NO GAP/  SLIM FIT וכיוצ”ב תהא בתוספת תשלום בהתאם למחירון המתקין. המחיר עבור סוג ההתקנה משתנה בין סוגי המוצרים.
   2.3.2. זכות להצטרפות לשירותי אחזקה מתום שנת האחריות על פי דין, למשך שנתיים או שלוש שנים, בהתאם לדגם המסך ובהתאם לתנאי האחזקה,  בהסכם אחזקה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע”מ (להלן: “אלקטרוניקס”) בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5 (להלן: “שרותי האחזקה”).

התשלום בהתאם לדגם מסך הטלוויזיה הינו כדלקמן:

שירות אחזקה בתשלום של 199 ₪ למשך שנתיים מתום שנת האחריות על פי דין, יינתנו          עבור מסכי הטלוויזיה מסדרת C.

שירות אחזקה בתשלום של 199 ₪ למשך שלוש שנים מתום שנת האחריות על פי דין, יינתנו עבור מסכי טלוויזיה מסדרות A ו- B.

5) הזכות להצטרף לשירותי האחזקה אינה חלה על מסכים בגודל 98 אינץ.

 

 1. תנאי הרכישה:
  • כל אדם שירכוש את המוצר בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שאינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי ובתנאי שלא רכש את המסכים המפורטים בסעיף 2.3.4.
  • נקודות המכירה: כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע”י סמליין בע”מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר samline.co.il
  • תנאי הרכישה אינם כוללים תצוגות, עודפים וסוג ב.
  • כל לקוח הרוכש מסך טלוויזיה סמסונג כהגדרתו לעיל יהיה זכאי לקבל התקנה שולחנית או התקנה עם מתקן קיר קבוע מסוג Profix בתשלום של 99 ₪ (לקוח שיבקש לבצע התקנה שולחנית לא יהיה זכאי לקבל את המתקן הקבוע לקיר ) והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

 

 1. תנאי קבלת זכאות ההתקנה וההצטרפות לשירותי האחזקה
  • לקוח הרוכש מוצר בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3 לעיל יהיה זכאי ל”זכאות” כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח או באמצעות המוקד ובלבד שלא עברו  30 ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה) ומספר סידורי של המסך.
  • תיאום ההתקנה או הצטרפות לשירותי האחזקה יעשה בטלפון מס’ 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת electronics-pro.co.il או באמצעות יישומון “וואטס אפ” בטלפון   058-4566550.

 

 • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ”א 1981 ותקנותיו.
 • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
 • הזכאות הינה עבור התקנה שולחנית או קבועת קיר בלבד. התקנה במתקן אחר שיסופק על ידי אלקטרוניקס או כל מתקן שיסופק על ידי הלקוח ויאושר בהתאם לשיקול דעתם של חברת  אלקטרוניקס תהיה כרוכה בתשלום נוסף למתקין.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.
 • עלות התקנת מסך טלויזיה על קיר עם חיפוי מכל סוג תהיה 149 ₪ אשר תיגבה ע”י המתקין במעמד ההתקנה. יובהר בזאת כי מחיר ההתקנה על קיר עם חיפוי יתווסף למחיר ההתקנה המפורט בסעיף 1.3.2 כך שסך הכל עלות ההתקנה תהא 248 ₪.
 • מובהר כי ככל ולא תתאפשר התקנה על הקיר מסיבות מקצועיות ו/או טכניות ו/או תקלות בקיר ו/או בעובי הקיר ו/או בכל דבר הקשור לקיר יהא המתקין רשאי לסרב לבצע את ההתקנה על הקיר, התקנת מסך הטלוויזיה על גבי הקיר תיעשה בהתאם לשיקול דעתה של אלקטרוניקס ולהחלטה המקצועית של הטכנאי מטעמה.

 

 1. תנאי שרותי האחזקה

 

א. שירותי האחזקה הינם עבור תיקון המוצר וכוללים החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקונו. אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור והכל בכפוף לסעיף ד לתקנון זה.

ב. התיקון יבוצע על ידי אלקטרוניקס במעונו של הלקוח או במעבדת השירות של אלקטרוניקס, והכל לפי שיקול דעתה של אלקטרוניקס. ככל ויידרש איסוף המוצר למעבדת השירות של אלקטרוניקס, עלות ההובלה אל המעבדה וחזרה, יהיו על חשבון אלקטרוניקס למעט עלויות מנוף ככל שידרשו, והכל בכפוף לסעיף ד לתקנון זה.

ג. במקרה של תקלה במוצר, יודיע על כך הלקוח למוקד החברה בטלפון -08 9567500 או 5000000 , *אלקטרוניקס תתאם עמו מועד לתיקון המוצר בתוך כארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג ושבתון לא יבואו במניין הימים. זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן )אחריות ושירות לאחר מכירה(, תשס”ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 .

ד. שירותי האחזקה אינם כוללים תיקון או החלפת חלקים במקרים הבאים

ד1 .תיקון או החלפת חלקי פלסטיק, זכוכית, פח וגומי.

ד2 .שבר ו/או קרע כלשהו בחלקי המוצר.

ד3 .חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.

ד4 .תקלה שנגרמה על- ידי שימוש הנוגד את הוראות הייצרן או שנגרמה על-ידי כח עליון. ד.5.תקלות באביזרים נלווים (שלט טלוויזיה, כבל אופטי, קופסאות חיבורים OC , פילטרים, רשתות, תבניות, מסילות טלסקופיות והידראוליות, סלסלות(

ד6 .תקלה אשר נבעה מנזק שנגרם ממכרסמים ו/או המצאות חרקים/זוחלים למיניהם במוצר. ד7 .המוצר מחובר לגנרטור או לרשת חשמל שאינה מוסדרת בהתאם לחוק.

ד8 .תקלה אשר נגרמה כתוצאה מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע. ד9 .המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי אלקטרוניקס. ד10 .התקלה נגרמה עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של המחזיק במוצר למקום אחר. ד.11 התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות שלא על-ידי אלקטרוניקס או מי מטעמה. ד.12.במקרה בו המוצר מותקן באופן שאינו נגיש ו/או בטיחותי לטכנאי מטעם אלקטרוניקס לביצוע התיקון.

ד.13.במקרה ויקבע על ידי אלקטרוניקס כי נדרשת הובלת המוצר לתיקון במעבדות אלקטרוניקס והחזרתו לאחר התיקון לבית הלקוח, וימצא לפי שיקול דעת אלקטרוניקס או מי מטעמה כי יש צורך במנוף , עלויות המנוף ישולמו על ידי הלקוח.

ד.14.במוצר נעשה שימוש בעסק או למטרות מסחריות, משרדיות ו/או שהמוצר אינו בשימוש ביתי. במקרים המופיעים לעיל אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה האם לתת ללקוח הצעת מחיר לתיקון או לבטל את שירותי האחזקה.

ה. מחזיק המוצר הודיע לאלקטרוניקס על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש, אלקטרוניקס תודיע לו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ -10 ימי עסקים, על המשך מתן השירות או ביטול שירותי האחזקה במידה ואין אלקטרוניקס נותנת שירות באזור מגוריו החדש.

 

 1. כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו samline.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמור בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל לזכאות כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב”מכר מרחוק”.

 

 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
חזור