חזרה לחדשות
יום ראשון, 05 לאוגוסט 2018
הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית
(בת"צ 41160-05-12 ורדה שוורץ נגד סמ-ליין בע"מ)
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 30.05.2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב )כבוד השופטת שושנה אלמגור(, ונתן תוקף של פסק דין, להסכם פשרה בעניין תובענה
ייצוגית בת"צ 41160-05-12 שהוגשה על ידי גב' ורדה שוורץ ("התובעת הייצוגית") נגד סמ-ליין בע"מ ("הנתבעת הייצוגית").
כללי
1. עניינה של התובענה בטענה כי נתוני נפח של מקררים אשר יובאו על ידי הנתבעת הייצוגית ביחס לנפחיהם של המקררים המשווקים על ידה, הוא שגוי, באופן המטעה את הצרכן לסבור כי הוא רוכש מקרר בעל קיבולת גדולה מאשר קיבולת המקרר בפועל.
2. הנתבעת הייצוגית סבורה כי דין התביעה להידחות, בין היתר, מהטעם שהתובעת הייצוגית לא הראתה כי מתקיימים יסודות עילת ההטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- . לטענת הנתבעת הייצוגית, במכלול המידע אליו נחשף התובע ברכישת מקרר, הוצג לו מידע מלא ונכון לפי נפח המקרר שרכש וממילא לא נגרם לו נזק.
3. הסדר הפשרה שעיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין צורך בהכרעה בתובענה לגופה וכי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי האחד כלפי משנהו, שנטענה בכתבי בית-הדין שהוחלפו במסגרת התובענה ובקשת האישור.
4. הסכם הפשרה יחול על כל אדם אשר רכש מקרר מתוצרת Samsung אשר שווק על ידי הנתבעת הייצוגית בתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התובענה הייצוגית, החל מיום 21/05/2005 ועד ליום 20/05/2012 ("רוכשי המקררים" ו"המקררים נשוא ההטבה").
5 . התובעת הייצוגית מיוצגת על ידי עו"ד עידן איידן ממשרד איידן תירוש ושות', מרחוב הירקון 167 תל אביב, טלפון: 03-5246141 ; פקס' 03-5246703 ("ב"כ התובעת הייצוגית"). סם-ליין בע"מ מיוצגת על ידי א. בורסי ושות' מרחוב קרליבך 15 תל אביב, טלפון: 03-6199688 ; פקס' 03-6199030 .
תמצית הסכם הפשרה
6. כל אדם מקבוצת רוכשי המקררים יהיה זכאי לקבל כתב שירות, תיקונים וחלקי חילוף למקרר ("כתב שירות"), שיסופק על ידי חברת אלקטרוניקס פרו במספר הטלפון 08-9567519 כמפורט בתנאיו המלאים של כתב השירות המצורף להסכם הפשרה ("ההטבה").
 6.1 עבור רוכשי המקררים שרכשו את המקררים נשוא ההטבה בין התאריכים 21/05/2005 ועד 31/12/2008 ההטבה תעמוד למשך תקופה של 6 חודשים, אשר תחל 7 ימים ממועד פרסום מודעה זו.
6.2 עבור רוכשי המקררים שרכשו המקררים נשוא ההטבה בין התאריכים 01/01/2009 ועד 20/05/2012 , ההטבה תעמוד למשך תקופה של 12 חודשים, אשר תחל 7 ימים ממועד פרסום מודעה זו.
7. כל מי מרוכשי המקררים אשר יפנה חברת אלקטרוניקס פרו במספר הטלפון 08-9567519 או במייל info@electronics-pro.co.il או בפקס 08-9567519 או בדואר לכתובת: צלע ההר 2 ,מודיעין, בתוך תקופת ההטבה בבקשה לקבל את ההטבה ואשר יציג חשבונית/קבלה/תעודת משלוח המעידה כי המקרר שנרכש על ידו הינו מבין המקררים נשוא ההטבה, יהיה זכאי לקבלת ההטבה. ההטבה תהיה בתוקף עד לתום תקופת ההטבה, כמפורט בסעיף 6 לעיל. בהעדר איזו מהאסמכתאות כאמור, יהיו רוכשי המקררים זכאים לקבלת ההטבה לאחר חתימה על הצהרה (בנוסח שצורף להסכם הפשרה) על כך שנרכש על ידו מקרר בתקופה המזכה בהטבה וכי אין בידיו חשבונית, קבלה או תעודת משלוח המעידים על רכישתו.
8. כמו כן, הנתבעת הייצוגית תפנה, על חשבונה, בדיוור ישיר באמצעות דואר ישראל (שישלח בדואר רגיל) ובמועד פרסום מודעה זו ("הפנייה בדיוור ישיר"), לכל מי שנמנה על רוכשי המקררים אותו היא איתרה. הפנייה בדיוור ישיר תכלול הודעה לנמענים כי הם זכאים להטבה, וכן תכלול דרכי התקשרות ליצירת קשר לקבלת השירות הניתן במסגרת ההטבה.
שונות
9. הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל עילה, תביעה, או טענה של מי מחברי הקבוצה המיוצגת בגין ו/או בקשר עם טענות נשוא התובענה ו/או הבקשה לאישור. אישור בית המשפט ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי כל קבוצת התובעים.
10. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יגברו הוראות הסכם הפשרה. הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב ברחוב ויצמן 1, תל אביב ובמשרד ב"כ התובעת הייצוגית, שבפרטו לעיל, עד חלוף 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו.
11. תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.


__________________________                                                   _____________________________
עידן איידן, עו"ד                                                                               מיכל גולדהר, עו"ד
ב"כ התובעת הייצוגית                                                                        ב"כ הנתבעת הייצוגית

 

 

לצפיה תצהיר:

http://docdro.id/our6gZU

לצפייה בהסכם:

https://www.docdroid.net/NBgecZC/51.pdf

 

תו אמון הציבור

סמליין מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט גבוה של אמת
והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר,
הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק

להמשך קריאת הכתבה

אישור הלכתי למקררי סמסונג

אישור הלכתי למקררי סמסונג (מדגמים נבחרים)

של המכון הטכנולוגי להלכה

להמשך קריאת הכתבה

סמסונג משיקה בישראל את סדרת מסכי הטלוויזיה

סמסונג מביאה את דגמי שנת 2018 של טלוויזיות ה-QLED שלה לישראל. המסכים החדשים מגיעים עם איכות תמונה משופרת, ממשק מעודכן המאפשר תקשורת עם מכשירים חכמים ויכולת חיבוריות באמצעות כבל שקוף בודד

 

להמשך קריאת הכתבה

בלעדי לסמסונג- תו תקן רשמי למקררים ומכונות כביסה

בלעדי לסמסונג!

תו תקן רשמי לקטגוריות מקררים ומכונות כביסה.

תו תקן משמעותו שלא רק המוצרים עוברים בדיקות מכון תקנים, אלא גם המפעל המייצר את המוצרים עובד בדיקות קפדניות ונמצא תחת בקרת איכות מחמירה באופן שוטף.

 

להמשך קריאת הכתבה

נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/electronic-waste/documents/removal-electronic-waste-procedure.pdf 

להמשך קריאת הכתבה

החוק לטיפול סביבתי

חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 2012

להמשך קריאת הכתבה

בדיקת גלובס - השואב הרובוטי החזק בשוק היום

שואב האבק POWERBOT VR9000

"בסמסונג בחרו בטכנולוגיית ציקלון, המאפשרת שאיבה בעוצמה גבוהה בעשרות אחוזים יותר משל רובוטים מתחרים..."

להמשך קריאת הכתבה

טלוויזיה של סמסונג באיכות 4K ובמחיר הגיוני

"ה-JU6400 של סמסונג היא טלוויזיה חכמה שכוללת את אפליקציית נטפליקס וגם גישה לשירות משחקים דמוי קונסולת משחק (בדמי השכרה) ■ איכות התמונה טוב מאוד".... (צחי הופמן, גלובס)

להמשך קריאת הכתבה

משחקי הענן

הזדמנות להתנסות בשירות החדש: משחקי הענן

להמשך קריאת הכתבה

WAM – מערכת רמקולים אלחוטית לחדרי הבית, ביקורת

++++

להמשך קריאת הכתבה

הרמקולים של סמסונג: תחליף למערכת הסטריאו

לחץ להמשך קריאת הכתבה

להמשך קריאת הכתבה

עולם המיקרוגלים צועד קדימה

*** המלצה

להמשך קריאת הכתבה
לכל החדשות

אודות סמליין-סמסונג ישראל

קבוצת מיני ליין הינה חברת האם של סמליין, והינה אחת החברות הוותיקות והגדולות בתחום היבוא, השיווק והשירות למוצרי חשמל ביתיים בישראל.

מאז היווסדה בשנת 1981, הפכה מיני ליין לאחת החברות האמינות והיציבות בשוק, ולמרות עליות ומורדות בכלכלה הישראלית, הציגה בשני העשורים האחרונים גידול מתמיד במכירות ורווחים.